Výzvy a aktuál­ní otázky českých slav­i­stick­ých bádání

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci připravovanou v souvislosti s blížícím se XVII. mezinárodním sjezdem slavistů v Paříži:

Výzvy a aktuální otázky českých slavistických bádání. Jazyk – literatura – historie – archeologie – etnologie – dějiny umění

Cílem konference je diskuze o aktuálních otázkách, konceptech a paradigmatech současné české slavistiky. Cílem není pouze sumarizace dosavadních bádání a tradic oboru, ale rovněž snaha přesněji definovat dnešní slavistiku, případně stanovit tematické okruhy, které je třeba sledovat. Kromě filologických a historických témat jsou vítána vystoupení zaměřená na kulturní dějiny, archeologii, etnologii, dějiny umění apod. 

Konference se koná ve dnech 25. – 26. září 2024 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4A, Praha 1) v rámci projektu Strategie AV21 – Identity ve světě válek a krizí. 

Jednacími jazyky jsou čeština a další slovanské jazyky, angličtina. Přihlášky musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče včetně titulů, název jeho pracoviště či vysílající instituce, název a jazyk příspěvku a jeho anotaci (v délce do 600 znaků). Konferenční poplatek se nevybírá a případné ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. 

Přihlášky zasílejte do 30. června 2024 na adresy @email, @email

Pořádající instituce: 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Přihláška Pozvánka v PDFInvitation in English