Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D.

E-mail: olsovsky(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 253

Zaměření vědecké činnosti

literární věda, komparatistika a rusistika; vztahy mezi literaturou, uměním a filozofií

Současné projekty

Literatura periferie a okraje

Krym jako křižovatka kultur – literární, historické a kulturní konotace

Redakční činnost

od r. 2004: redaktor literární části časopisu Slavia

Stručný vědecký životopis

1994–2002: magisterské studium na FF UK, obor rusistika

2002–2011: doktorské studium na FF UK, obor komparatistika, nedokončil

2011–2018: doktorské studium na FF UK, obor filozofie

od 2000: Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur, Slovanský ústav AV ČR


Bibliografie (výběr)

Monografie

Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění. Academia, Praha 2020. ISBN 978-80-200-3039-9.

Edice

Igor Cholin: Nikdo z vás nezná Cholina. Aleš Prstek, Olomouc 2012.

Ten, který vyšel z domu ... : antologie literární a filozofické tvorby činarů (Druskin, Charms, Lipavskij, Olejnikov, Vveděnskij). Volvox Globator, Praha 2003.

Články v časopisech a sbornících

Mandelštamova jáma. O poezii a nemožnosti pravdy. In: Prášek, P. – Roreitnerová, A. [eds.]: Myšlení hranice / hranice myšlení. Karolinum 2021, s. 95–105. ISBN 978-80-246-4823-1.

Světy a ostrovy v díle Gustawa Herlinga-Grudzińského a Bruna Schulze. In: Hrabal, J. [ed.]: Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2020, s. 163-174. ISBN 978-80-88278-55-9.

Děravá loďka. O vzkazech v lahvích a nedoručitelných dopisech. A2 15, č. 18, 2019, s. 18-19.

Umění kýče Vladimira Nabokova. Parodické účtování s tradicí ruské literatury. A2 15, č. 9, 2019, s. 18-19.

Montáž jako obraz světa. Revoluční poetiky Isaaka Babela a Borise Pilňaka. A2 15, č. 4, 2019, s. 18-19.

„Das Sehen des Nichtsehens“. Das ,andereʻ russische Denken – die atonale Philosophie Jakov Druskins. In: Ulbrechtová, H. – Grub, F. T. – Platen, E. – Ulbrecht, S. [Hrsg.]: Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. Kadmos Kulturverlag, Berlin 2017, s. 216–256.

Dnes mě to mluvení namáhá. Moderní literatura mezi pokračováním a rozpadem. A2 13, č. 14, 2017, s. 18–19.

Panoptikon ruské literatury. Nad románem Andreje Bitova Puškinův dům. Slavia 86, č. 1, 2017, s. 15–24.

Svět za oknem. A2 12, č. 9, 2016, s. 18–19.

Obrazy moci. Nad poetikou Jiřího Koláře, Saši Sokolova a Vladimira Sorokina. In: Ulbrechtová, H. [ed.]: Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2015, s. 165–189.

Dvakrát dvě se nerovná čtyři. Svět literatury 25, č. 52, 2015, s. 86–91.

Psaní a evidence. Svět literatury 24, č. 49, 2014, s. 76–80.

Psát navzdory „Formě“. Deníková nezavršenost poetiky Witolda Gombrowicze. A2 9, č. 16, 2013, s. 18–19.

Cholinova němá groteska [Doslov]. In: Igor Cholin: Nikdo z vás nezná Cholina. Aleš Prstek, Olomouc 2012, s. 225–233.

Podoba a škleb. O ironii Bledého ohně Vladimira Nabokova. A2 7, č. 19, 2011, s. 18, 23.

Kategorie Formy v díle Witolda Gombrowicze. Slavia 80, č. 1, 2011, s. 60–68.

Galimatyáš a melancholie [Doslov]. In: Saša Sokolov: Palisandreia. Přel. Jakub Šedivý. Prostor, Praha 2011, s. 332–334.

Perspektivy vidění. Kategorie evidence v Daru Vladimira Nabokova. Svět literatury 20, č. 42, 2010, s. 86–98.

Nehybnost. A2 6, č. 10, 2010, s. 18, 23.

Svět ve stavu zrodu (k básním Igora Cholina). Souvislosti 20, č. 3, 2009, s. 107–111.

„Vyprávění vnějšku“. Ke srovnání ruské a francouzské prózy modernismu. In: Ulbrecht, S. – Ulbrechtová, H. [Hrsg.]: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte. (Kollektive Monographie.) / Problematika Východ- Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. (Kolektivní monografie.) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – Neisse Verlag, Praha – Dresden 2009, s. 477–504.

Deník zmizelého. Poznámky ke Gombrowiczovi. A2 3, č. 42, 2007, s. 24–25.

Nezbaven smyslu. Svět literatury 17, č. 35, 2007, s. 139–149.

Poetika dokumentu. Svět literatury 17, č. 36, 2007, s. 174–193.

Dobyčinovo Město En. Babylon 16, č. 8, 2007, s. 4.

Nezbaven smyslu. Georgij Oboldujev (1898-1954). In: Ulbrechtová, H. [ed.]: Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i, Praha 2007, s. 105–123.

Mezi esejí a experimentem. In: Král, O. – Hrbata, Z. [eds.]: Studie z komparatistiky. Malvern, Praha 2006, s. 127–137.

Artefakt. Svět literatury 15, č. 32, 2005, s. 104–109.

Malý běs Fjodora Sologuba na pozadí románů Stanislawa Przybyszewského. In: Svatoň, V. [ed.]: Na hranicích textu: úvahy a postřehy o souvislostech mezi texty. Ústav slavistických a východoevropských studií, Praha 2003, s. 53–76.

Text a událost (Nepatrné vychýlení z rovnováhy) [Doslov]. In: Ten, který vyšel z domu...: antologie literární a filozofické tvorby činarů. Volvox Globator, Praha 2003 s. 197–210.

Jazyk antiutopie v díle Jevgenija Zamjatina a Stanisława I. Witkiewicze. In: Zadražil, L. [ed.]: Východoevropská moderna a její evropský kontext, 2. Východoevropské studie, 2. Karolinum, Praha 2002, s. 151–156.

Recenze

Kroužící slovní prach. Burroughsův potrhaný film děravé reality. A2 16, č. 26, 2020, s. 6.

Fugy a popravy. Hommage Zdeňka Barborky. A2 16, č. 9, 2020, s. 7.

Jak nebýt Lužin. Nabokovovy románové tahy. A2 16, č. 2, 2020, s. 7.

Stát se velrybou. Totální ztotožnění Ladislava Nováka. A2 16, č. 1, 2020, s. 7.

Mezery a cikcaky. Nabokovův Skutečný život Sebastiana Knighta. A2 15, č. 1, 2019, s. 3.

Mám právo skučet. Sisyfovské dílo Ladislava Nováka. A2 14, č. 14 (2018), s. 3.

Kartotéka je kartotéka. Konceptuální poezie Lva Rubinštejna. A2 14, č. 12 (2018), s. 4-4

Ready-made jménem Duchamp. Knižní rozhovor s Pierrem Cabannem. A2 14, č. 4, 2018, s. 3.

Pěšiny vyprávění. A2 13, č. 24, 2017, s. 3.

Počátek úžasu. Experimentální tvorba Emila Juliše. A2 12, č. 10, 2016, s. 5.

V zemi nikoho. Románový labyrint Vladimira Nabokova. A2 12, č. 8, 2016, s. 3.

Panoptikon Puškinova domu. A2 11, č. 9, 2015, s. 3.

Skaz mezi rojem a strojem. A2 10, č. 16, 2014, s. 4.

Tisíce zrcadel, v nichž se odrážím. Kinematograf Vladimira Nabokova. A2 10, č. 7, 2014, s. 3.

Uskutečnit osud v díle. A2 9, č. 18, 2013, s. 8.

Dějiny jako výzva – nad paralexikonem ruských avantgard. Svět literatury 17, č. 36, 2007, s. 300–304.

Pozornost k myšlení a jazyku. [Kamila Chlupáčová – Miluše Zadražilová: Texty a kontexty Andreje Platonova]. Slavia 76, č. 4, 2007, s. 473–477.


7. 11. 2021