Mgr. Jan Morávek — odborný profil


Mgr. Jan Morávek

E-mail: moravek(at)slu.cas.cz

Telefon: + 420 224 800 259

Zaměření vědecké činnosti

- latinská filologie

- paleoslovenistika

Současné projekty

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (MK ČR, NAKI II, DG 16P02H024)

Stručný vědecký životopis

2016: Mgr. FF UK (obor: latina – starořečtina)

od 2018: SLÚ AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie


Bibliografie

BORÝSEK, Martin a kol. Rosaciola: Liber discipuli. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978- 80-87271- 63-6.


15. 5. 2018