Mgr. Petra Melichar, PhD — odborný profil


Mgr. Petra Melichar, PhD

E-mail: melichar(at)slu.cas.cz

Zaměření vědecké činnosti

– byzantské dějiny (Palaiologovské období)

– zbožné ženy v pozdní Byzanci a okolních, především slovanských zemích

– náboženské konflikty v pozdní Byzanci

– vztahy Byzantinců a Latinců ve vrcholném a pozdním středověku

– byzantské císařovny

Stručný vědecký životopis

2003–2007: Mgr., FF MU Brno (obor: historie - anglistika)

2004–2006, 2007–2012: Ph.D., Katholieke Universiteit Leuven, Belgie (obor: klasická studia)

od 2012: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od 2014: výkonná redaktorka časopisu Byzantinoslavica

od 2015: vedoucí redaktorka časopisu Byzantinoslavica


Bibliografie

Monografie

Empresses of Late Byzantium: Foreign Brides, Mediators and Pious Women, Peter Lang Verlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-74667-7.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích

“A Heretic with a Distorted Face: Sophia of Montferrat, the ‘other’ empress of Byzantium.” In: C. Mielke, A. B. Znorovsky (eds.), Same Bodies, Different Women: Witches, Whores, and Handicapped. 'Other' Women in the Middle Ages and the Early Modern Period, Trivent Publishing, Budapest 2019, s. 24–39.

“Adolescent Behavior in the Byzantine Sources? Some Observations on Young Byzantine Women Pursuing Their Goals.“ In: Despoina Ariantzi (ed.), Coming of Age in Byzantium. Adolescence and Society (Millennium Studies in the culture and history of the first millennium C.E., 69), Berlin–Boston 2018, s. 105–116.

“Imperial Women as Emissaries, Intermediaries, and Conciliators in the Palaiologan Era.” JÖB 67, 2017, s. 103–128.

“Eternal be the Memory of our Lady’: the Synodikon of Orthodoxy and the Piety of the Late Byzantine Empresses.“ In: V. Štěpánek, J. Mitáček (eds.), Studia balcanica bohemo-slovaca, VII, (Collective volume of the VIIth International Congress of Balcanic Studies), Brno 2017, s. 177–190.

„Podivný uzurpátor: Jan Kantakuzenos a legitimita císařské moci v pozdní Byzanci.“ [A Strange Usurper: John Kantakouzenos and the Legitimacy of Imperial Power in Late Byzantium.]. In: O. Beránek, P. Cermanová, J. Hrubý (eds.), Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Academia, Praha 2017, s. 64–85.

“Female incompetence, misogyny and enophobia or a faulty marital policy on the part of late Byzantine emperors?“ BSl 74, 2016, s. 57–70.

“Sins of the Female Founders in Late Byzantium and Trebizond.” Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 60–61 (2011–2012), s. 407–413.

“God, Slave and a Nun.” Byzantion, 79, (2009), s. 280–291.

„Theodora z Arty: Mýtus a jeho předloha v pramenech pozdně byzantského období.“ (Theodora of Arta: The Myth and Its Model in the Primary Sources of the Late Byzantine Period.) Sborník přednášek z konference na téma Historik a jeho pramen, (Gniezno, 25.–28. září 2007), s. 141–145.

“A Czech Petition in the Special Collection of the University of Chicago Library.” Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, ser. Historica 55, (2008), s. 109–114.

“Crown, Veil and Halo: Confronting Ideals of Royal Female Sanctity in the West and in the Byzantine East in Late Middle Ages (13th–14th Century).” Byzantion, 77, (2007), s. 315–344.

“William of Tyre: Shaping of Anti-Byzantine Sentiments in the Period Preceding the Fourth Crusade.” Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, ser. Historica, 51, (2004), s. 5–16.

Přednášky

“Adoption as Political Instrument of the Byzantine Empresses: the cases of Zoe the Macedonian, Mary of Alania (Georgia) and Maria-Rita of Armenia.” September 25 – 27, 2017, International Conference Georgia – Byzantium – Near East, Tbilisi, Georgia.

“The ‘holy lady’ and the ‘foreigner’: integration issues of the late medieval Byzantine women.” July 4, 2017, International Medieval Congress (July 3 – 6, 2017), Leeds, Great Britain.

“Pozdně-byzantské císařovny v Synodiku Ortodoxie aneb počty, soudy a lehkomyslnosti středověkých zapisovatelů.” VII. Mezinárodní balkanistické symposium, Brno 28.–29. listopadu, 2016.

“Misogyny and Xenophobia or a Faulty Policy of the Late Byzantine Emperors?” International workshop Lives, Roles and Actions of the Byzantine Empresses (4 th – 15 th c.), (September 11–12, 2015), Prague, Czech Republic.

“Preventing the Ruin: The Role of Palaiologan Empresses and Noble Women.” International Medieval Congress (July 6–9, 2015), Leeds, Great Britain.

“Noble Women and Broken Alliances in Late Byzantium.” International Congress of Medieval Studies (May 14–17, 2015), Kalamazoo, USA.

“The Desires of Byzantine Adolescent Women.” Coming of Age Conference, Vienna (February 3-4, 2014), University of Vienna, Austria.

“Defying Emperor, Pope and Patriarch: Late Byzantine Women and the Religious Controversy over the Union of Lyons (1274).” International Medieval Congress (July 13-16, 2009), University of Leeds, Leeds, Velká Británie.

“The Sins of the Female Founders in Late Byzantium.” International colloquium Female Founders in Byzantium and Beyond (September 23-25, 2008), Department of Art History, Universität Wien, Rakousko.

“Theodora of Arta: Myth and Reality in Late Byzantine Primary Sources and the Female Piety in Late Byzantium.” Institut klasických studií, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie, (4. 12. 2007).

„Mýtus a jeho předloha v pramenech pozdně byzantského období.“ Konference na téma Historik a jeho pramen, Universita Adama Mickiewicze, Poznan/ Gniezno, Polsko, (27. 9. 2007).

“Making of Modern Central Europe in 1848-2004.” Letní škola středoevropských studií, New Europe: Culture, Politics and Society in Central Europe, Masarykova universita, Brno, (25. 5. 2007).

Seminář: „Cesta středověkého člověka do Konstantinopole a zase zpátky.“ Historický ústav Masarykovy university, Brno, (letní semestr, 2007).

Seminář: „Byzantská žena v proměnách staletí.“ Historický ústav Masarykovy university, Brno, (zimní semester, 2006).

“The Byzantinoslavists and the Editors: Byzantine Studies in the Czech Republic and Belgium.” Late Antiquity and Byzantine Workshop of the University of Chicago, University of Chicago, USA, (12. 9. 2006).

“Four Lives: Confronting Ideals of Royal Female Sanctity in the West and in the Byzantine East in Late Middle Ages (13th-14th Century).” Annual conference of the Belgian Society for Byzantine Studies, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, (12. 5. 2006).


>9. 9. 2020