PhDr. Iveta Krejčířová — odborný profil


PhDr. Iveta Krejčířová

E-mail: krejcirova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 274

Zaměření vědecké činnosti

rusko-česká lexikografie, neologie, neografie

Současné projekty

rusko-česká elektronická slovníková databáze

digitalizace Velkého česko-ruského slovníku

Stručný vědecký životopis

1979–1983 Pedagogický institut Volgograd, obor Ruský jazyk a literatura

1983–1984 PF Ústí nad Labem

od 1984: ÚJČ ČSAV

od 1992: SLÚ AV ČR


Bibliografie

Slovníky

Sádlíková, M. a kol.: Velký česko-ruský slovník. CD-ROM. Praha, LEDA 2002.

Krejčířová, I., Sádlíková, M., Savický, N. P., Šišková, R., Šlaufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2., podstatně doplněné a opravené vydání. Praha, Academia 2004, 286 s.

Velký česko-ruský slovník. Sádlíková, M., Krejčířová, I. (heslová část), Šlaufová, E. (zkratky), Pohlei, P., Šroufková, M. (zeměpisná jména). LEDA ve spolupráci s SLÚ AV ČR, 2005. 1. vydání, 1407 s.

Krejčířová, I.: Rusko-český tematický slovníček nových slov. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, 74 s., ISBN 978-80-87472-10-1.

Krejčířová, Iveta - Šlaufová, Eva - Skwarska, Karolína - Sádlíková, Marie - Bohuslavová, Ludmila - Sixtová, Hedvika - Simeunovich-Skvortsova, M. - Savický, Nikolaj - Lukin, Dmitrij: Rusko-česká elektronická slovníková databáze.

Krejčířová, Iveta - Sádlíková, Marie - Sixtová, Hedvika - Bohuslavová, Ludmila - Šlaufová, Eva - Skwarska, Karolína – Simeunović Skvorcova, Marija - Savický, Nikolaj - Lukin, Dmitrij: Rusko-česká elektronická slovníková databáze. Mobilní verze.

Savický, Nikolaj - Krejčířová, Iveta - Sádlíková, Marie - Šišková, Růžena - Šlaufová, Eva - Círová, A. - Tučková, Z. - Lukin, Dmitrij: Velký česko-ruský slovník, 1. část, A-K.

Savický, Nikolaj - Krejčířová, Iveta - Sádlíková, Marie - Šišková, Růžena - Šlaufová, Eva - Círová, A. - Tučková, Z. - Lukin, Dmitrij: Velký česko-ruský slovník, 2. část, L-O.

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích

Savickij, N. P., Krejčířová, I., Sádlíková, M., Šlaufová, E.: Tipologičeskije aspekty dinamiki slovarnogo zapasa. In: Jazyk kak materija smysla: Sbornik statej k 90-letiju akademika N. Ju. Švedovoj. Moskva 2007, s. 354-359.

Krejčířová, I.: Současná rusko-česká lexikografie. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia. 40 /AUCPh 3/1985/, (2009), s. 25-26.

Krejčířová, I., Skwarska, K.: Rusko-česká slovníková databáze. Jazykovědné aktuality XLVII (2010), č. 3-4, s. 110-120.

Krejčířová, I.: Češsko-russkije i russko-češskije slovari: istorija i sovremennost'. [Czech-Russian and Russian-Czech Dictionaries: History and the Present.] Leksikologija i leksikografija slavjanskich jazykov. Moskva: LEKSRUS, 2017 - (Černyševa, M.), s. 79-93. ISBN 978-5-9909698-2-7

Redakční a editorská činnost

Niševa, B. – Blažek, D. – Krejčířová, I. – Skwarska, K. – Šlaufová. E. – Vašíček, M. (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018.


9. 3. 2020