doc. Dr. Alexander Kratochvil — odborný profil


doc. Dr. Alexander Kratochvil

E-mail: kratochvil(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 255

Zaměření vědecké činnosti

ukrajinská, česká, ruská literatura v komparativních vztazích, regionální literatury, především „karpatské literartury“, paměť, trauma a kultury vzpomínání, literární moderna/ modernismus/ postmodernismus, translatologie

Současné projekty

Podkarpatská Rus/ Zakarpattija: kultura a literatura (autorský monografický projekt)
Krym jako křižovatka kultur: Krymskotatarské a ukrajinské literární a kulturní vztahy (člen týmu)

Stručný vědecký životopis

2017: Dr. phil. habil. (habilitace), habilitace a monografie „Aufbruch und Rückkehr. Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne“ (Ukrajinská a česká literární postmoderna), Venia Legendi: Obecná a komparatistická literární věda, a slovanská literární věda.

1999: Dr. phil., dissertace a monografie: „Mykola Chvyl’ovyj. Eine Studie zu Leben und Werk“ (Mykola Chvyl’ovyj. Život a dílo)

1993: M. A., magisterská práce: „Jan Trefulka und die tschechische Literatur der 1950er und 1960er Jahre“, (Jan Trefulka a česká literatura šedesátých let)

2019-2020: Lehrstuhl für slawische Literaturwissenschaft (katedra literární vědy), institut slavistiky, Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov (Vertretung/ zástup)

2018-2019: Fellow Leibniz-WissenschaftsCampus EEGA v GWZO v Lipsku

od 2017: externí spolupracovník na slavistice na univerzitách v Berlině, Frankfurtu/Oder a Ukrajinské svobodné univerzitě v Mnichově

2012-2016: J. E. Purkyně Fellow, Ústav pro českou literaturu, AV ČR, v. v. i., Praha

2009-2011: vědecký a výzkumný pracovník, slavistika, univerzita Konstanz

1999-2008: vědecký pracovník (Assistant professor), slavistika, univerzita Greifswald

1995–1998: vědecký pracovník, Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, KNJ

Koncepce a organizace vědeckých akcí a činností

2020: Zimní škola „Ukrajina“, vedoucí, organizátor v kooperaci s Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov, univerzita Regenburg, Ukrajinská svobodná univerzita Mnichov

2019: Zimní škola „Ukrajina“, vedoucí, organizátor v kooperaci s Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov, univerzita Regenburg, Ukrajinská svobodná univerzita Mnichov

2018: Zimní škola „Ukrajina“, vedoucí, organizátor v kooperaci s Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov, univerzita Regenburg, Ukrajinská svobodná univerzita Mnichov

2013–2016: Vedoucí týmu „Paměť a trauma v literatuře“ (ÚČL)

2005–2008: Letní škola Ukrainicum, Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg, Greifswald, vedoucí


Bibliografie:

Monografie / knihy

1. 2019 Posttraumatisches Erzählen. Trauma – Literatur – Gedächtnis. (Postraumatické vyprávění. Trauma – Literatura – Paměť) (Kadmos Kultur-Verlag) Berlin (česká, ukrajinská, německá literatura)
Recenze:
Steffen Höhne: Alexander Kratochvil. Posttraumatisches Erzählen. Trauma – Literatur – Gedächtnis. (Kadmos Kultur-Verlag) Berlin 2019, 254 pp. In: Harvard Ukrainian Studies. Vol. 37 (2020).
Sanna Schulte: Alexander Kratochvil. Posttraumatisches Erzählen. Trauma – Literatur – Gedächtnis. (Kadmos Kultur-Verlag) Berlin 2019. In: Peter Weiss Jahrbuch für Literatur, Kunst und Politik im 20. und 21. Jahrhundert, Band 29. 2020, S. 238-241.
Anna Förster. Vyprávění po traumatu. Alexander Kratochvil: Posttraumatisches Erzählen. Trauma — Literatur — Erinnerung. Kadmos, Berlin 2019. 253 st. In: Česká literatura 2020/ 1.
Alessandro Achili. Alexander Kratochvil. Posttraumatisches Erzählen. Trauma – Literatur – Gedächtnis. (Kadmos Kultur-Verlag) Berlin 2019, 254 pp. In: Studi slavistici XVI/ 2 (2019), 355-357 (English).
Schlott, Wolfgang, Alexander Kratochvil. Posttraumatisches Erzählen. Trauma – Literatur – Gedächtnis. (Kadmos Kultur-Verlag) Berlin 2019, 254 S. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft, 2021, Nr. 24.

2. 2013 Aufbruch und Rückkehr. Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne. (Ukrajinská a česká próza ve znamení postmoderny) Berlin (Kadmos Kulturverlag).
Recenze:
Stefan Simonek: Alexander Kratochvil. Aufbruch und Rückkehr: Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne. (Kaleidogramme, Bd. 95) Berlin 2013. 311 S. In: Zeitschrift für Slavische Philologie. Band 70. Heft 1. 2014. S. 227-234);
Marko Pavlyshyn: Alexander Kratochvil. Aufbruch und Rückkehr: Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne. [Venturing Forth and Coming Back: Ukrainian and Czech Prose in the Context of Postmodernity.]. In: East/West: Journal of Ukrainian Studies (ewjus.com) Volume II, No. 1 (2015). S. 173-175;
Jutta Lindekugel: A. Kratochvil, Aufbruch und Rückkehr. Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne, Kulturverlag Kadmos, Berlin 2013, pp. 311. In: Studi Slavistici xi. 2014. S. 341-343

3. 2002 Verfall oder neuer Standard? Betrachtungen zur aktuellen Sprachsituation in Russland, Tschechien und der Ukraine. (Úpadek nebo nový standard? Úvahy o současné jazykové situaci v Rusku, České republice a na Ukrajině) (= Greifswalder Beiträge zur Slawistik 6). Greifswald (zs. mit A. Bergmann).
Recenze:
Martin Becker, Zeitschrift für Slawistik 50 (2005), S. 224-22

4. 1999 Mykola Chvyl‘ovyj. Eine Studie zu Leben und Werk. (Mykola Chvyl’ovyj. Život a dílo) München (= Slavistische Beiträge Bd. 379).
Recenze:
Peter Sawitzki, Journal of Ukrainian Studies Winter 2007 (no. 2). S. 101-103

Edice

(výběr za posledních 10 let)

2019 Crimean Tatar – Ukrainian Encounters. Euxeinos Bd. 9, online
https://gce.unisg.ch/de/euxeinos

2016 „Paměť válek a konfliktů“ (s J. Soukupem). V. kongres světové literárněvědné bohemistiky –Válka a konflikt v české literatuře. Akropolis, Praha 2016

2015: Paměť a trauma. Pohledem humanitních věd. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, Praha 2015
Recenze:
Karina Hoření. Alexander Kratochvil (ed.) Paměť a trauma. Pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů, Praha 2015, Akropolis, 344 s., ISBN 978-80-88069-12-6. In: Dějiny-Teorie-Kritika. 2016 / 2, S.323-326.
Jan Lukavec. Kratochvil, Alexander (ed.) Paměť a trauma pohledem humanitních věd. In:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36139/kratochvil-alexander-ed-pamet-a-trauma-pohledem-humanitnich- ved (erschienen 01.06.2016)
Josef Řídký. Paměť, trauma a paměťová studia. In: Slovo a smysl 27 (2016), S. 206-210.
Kamil Činátl. Alexander Kratochvil (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie. In: Česká literatura. 65 (2017), Nr. 3, S. 466-471.

2013 Kulturgrenzen in postimperialen Räumen. Bosnien und Westukraine als transkulturelle Regionen (Kulturní hranice v postimperiálních prostorech. Bosna a západní Ukrajina jako transkulturní regiony) (spolu s Makarska, Renata Schwitin, Katharina, Werberger, Annette). Münster (Transcript Verlag)
Recenze:
Achilli, Alessandro. „A. Kratochvil, R. Makarska, K. Schwitin, A. Werberger (a cura di), Kulturgrenzen in postimperialen Raumen: Bosnien und Westukraine als transkulturelle Regionen. In: Studi Slavistici, vol. 12, 2015, p. 409-411
Wim van Meurs: Alexander Kratochvil / Renata Makarska / Katharina Schwitin / Annette Werberger (Hg.): Kulturgrenzen in postimperialen Räumen. Bosnien und Westukraine als transkulturelle Regionen, 2013. In: Südosteuropa, 61 (2013), 1

Redakční činnost

2004-2007: Edice „Greifswalder Ukrainistische Hefte“ (5 čísel)

Články v časopisech a sbornících

(za posledních 10 let, komparatistika/ ukrajinská, česká, ruská, německá literatura)

2019: Trauma Novels from the Soviet Gulag: Writing to Survive or Trauma as an Adventure Novel. In: Camp Literature in a Comparative Perspective. Ed. Tippner, A., Artwinska, A., Berlin, New York (DeGruyter), s. 252-269

2019: Literary Mediascapes in Ukraine (spolu s Hofmann, T. et. al.) In: Regionalism without Regions: Reconceptualizing Ukraine’s Heterogenity. Ed. Schmid, U., Myshlovska O., Central European University Press (Budapest), s. 219-246

2018: Zur Produktion von Erinnerungskultur in Jáchym Topols Roman „Teufelswerkstatt“. In: Kontaminierte Landschaften. Ed.. Höllwerth, Alexander. Frankfurt am Main et. al. (Peter Lang Verlag) /spolu s Lucii Antošíkovou, s. 199-216

2018: Podkarpatská Rus a její literatury. In: Literární kronika první republiky. Akademia Praha, s. 354- 359

2017: Between Cultural Memory and Trauma: An Interpretation of Mykola Khvylovyj's My being (Ja. Romantyka). In: Ukraine and Europe: Encounters and Negotiations. Ed.. Brogi, Giovanna Bercoff/ Pavlyshyn, Marko / Plokhy, Serhii. Toronto, s. 261-273

2016: Prostor, čas i vzpomínání Aleidy Assmannové. In: Litikon Vol. 2, s. 77-86

2015: Nebel der Vergangenheit: Geisterzüge und gespenstische Bahnhöfe. Der tschechische Comic Alois Nebel als populäres Medium der Erinnerungskultur. In: Slawische Popkultur. Ed.. Doschek, Jolanta / Simonek, Stefan. s. 81-102. Wien

2015: Ein vermisster Großvater, ein Tango und ein Museum. Erinnern und Vergessen des Zweiten Weltkriegs und der Shoah in der ukrainischen Gegenwartsliteratur (Larysa Denysenko, Jurij Vynnyčuk, Oksana Zabužko). In: Zeitschrift für Slawistik 60, s. 164-183.

2015: Postmodern History/ Postmodern Stories. In: Harvard Ukrainian Studies. Vol. 32-33, s. 497-510

2014: The writers and the Maidan. In: The Euro Maidan in Ukraine November 2013 till February. Euxeinos. Ed.. Scheide, Carmen, Schmid, Ulrich, Governeance and Culture in the Black Sea Region, s. 32-36 (http://www.gce.unisg.ch/de/euxeinos/archive/2014)

2014: Uvědomit si vzpomínky, to vyžaduje příběhy. O studiu paměti, traumatu a literatur. In: Host 2 / 2014. s. 43-45

2013: Literarische Polyglossie der Karpaten: Nikola Šuhaj. Loupežník. In: Kulturgrenzen in postimperialen Räumen. Ed. Kratochvil, Alexander Makarska, Renata Schwitin, Katharina, Werberger, Annette, Münster (Transript Verlag). s. 163-183.

2013: Literary Stories: Cultural Memory. In: Bohemica Litteraria, Vol 16, Nr. 2, s. 7-19.

2011: Neue Heimat Vorošylovgrad? Žadans poetische Ost-Ukraine. In: Studi Slavistici VIII, s. 221-229.

Jiná media (výběr)

2021: Der Wald im Widerstand – eine ökokritische Perspektive auf die Karpatenliteratur (Les v odporu - ekologický pohled na karpatskou literaturu). In: https://paperbridge.de/lektuere/ (Ukr. verze: Lis u sprotyvi. https://paperbridge.de/uk/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-2/)

2019: Die Ukraine nach Selenskis Wahlsieg. Sprachlos in Kiew. (Ukrajina po volebním vítězství Zelenského. Bezeslov v Kyjevě). taz, 18.11.2019

2019 Von Tschernobyl zu Majdan und Krieg: Ukrainische Literatur. (Od Čornobylu k Majdanu a válce: Ukrajinská literatura). In: Religion & Gesellschaft in Ost und West. Jg 47 (2019), Nr. 4/5, s. 40-43.

2016 Kultur-Übersetzen ist politisch (Překlad kultury je politický). In: MusikTexte, Nr. 150 (August 2016), s. 2-4

2015 Borderland. Zakarpatská Rus očima Ivana Olbrachta. In: Literární příloha. Týdeník Respekt 2015, 27-28, s. 102-105

Literární překlady z ukrajinštiny a češtiny do němčiny (romány, knižní eseje)

2010 Oksana Sabuschko. Das Museum der vergessenen Geheimnisse. Roman. (Droschl Verlag)
2012 Oksana Sabuschko. Planet Wermut. Essays. (Droschl Verlag)
2014 Jurij Wynnytschuk. Im Schatten der Mohnblüte. Roman. (Haymon Verlag)
2017 Oleksandr Irwanez. Pralinen vom roten Stern. Roman. (Haymon Verlag)
2018 Oksana Sabuschko. Der lange Abschied von der Angst. Essay. (Droschl Verlag)
2018 Pavel Šrut. Die Sockenfresser. Roman. (Fischer Jugendbuchverlag)
2019 Oleg Senzow. Leben. Geschichten. (Voland&Quist) spolu s překl. kol.
2020 Oksana Sabuschko. Schwestern. Roman (KLAK Verlag Berlin)
2021 Walerijan Pidmohylnyj. Die Stadt. Roman (Guggolz Verlag Berlin)


8. 8. 2021