Mgr. Tereza Kolmačková — odborný profil


Mgr. Tereza Kolmačková

E-mail: kolmackova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 260

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

Současné projekty

Gorazd: Digitální portál staroslověnštiny (MK ČR, NAKI II, DG16P02H024)

Stručný vědecký životopis

2012–2015: Filosofická fakulta UK, bakalářské studium, obor religionistika

2015–2018: Filosofická fakulta UK, magisterské studium, obor religionistika

od 2018: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie>9. 9. 2020