PhDr. Julie Jančárková, Ph.D. — odborný profil


PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.

E-mail: jancarkova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 273

Zaměření vědecké činnosti

Dějiny ruské emigrace v meziválečném Československu (dějiny Kondakovova ústavu, dějiny Slovanského ústavu v Praze, zpracování Šachmatovova archivu, působení malířů-emigrantů v ČSR).

Současné projekty

Komentovaná edice Memoárové dědictví ruské emigrace v ČSR: Vzpomínky. Deníky. Ústní svědectví.

Kulturněhistorický výzkum Ruská věda, literatura a kultura v prostředí meziválečného Československa.

Společný projekt s Ústavem ruské literatury (Puškinův Dům) AV RF č. 60 Vzájemné kulturní vztahy mezi centry ruské meziválečné emigrace: Korespondence A. Remizova (Paříž) s N. Zareckým, A. Bémem, J. Ljackým (Praha).

Společný projekt s Ústavem slavjanovedenija AV RF Na rozhraní kultur: ruská emigrace v meziválečném Československu.

Pedagogická činnost

Vedení a oponentury diplomových prací na FF UK.

Redakční činnost

Členka redakční rady Byzantinoslavica.

Členka redakce časopisu Věstník RCHD pro střední Evropu.

Stručný vědecký životopis

do r. 1996: Fakulta teorie a dějin umění Institutu I. J. Repina Akademie výtvarného umění v Petrohradě (specializace – staroruské a středověké srbské umění).

2008: obhájena disertační práci Život a vědecké dílo prof. N. L. Okuněva (1885-1949) (ÚDU FF UK).

1987–1996: muzejní a restaurátorské práce v Novgorodském Statní muzeum

od r. 2000: SLÚ AV ČR


Bibliografie

Edice

(spol s kol. autorů): Kronika kulturního, vědeckého a veřejného života ruské emigrace v Československé republice. 1930-1939. Sv. 2. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, svazek 10. Praha 2001.

Články v časopisech a sbornících

«Rossija byla mne mačechoj». Štrichi k portretu knjagini M. K. Těniševoj. In: Rossica 2/98-9 (Praha 2000) 135-150.

Chudožnik sam sebe zakon (G. Musatov) In: The New review 221 (New York 2001) 198-208.

„Imenno v etoj točkě karty zemnoj…“(Pražskie gody Julii Rejtlinger). In: Věstnik RSCHD 186, II (Paris 2003) 95–113.

Praga – Belgrad – Praga (Archeologičeskij institut im. N. P. Kondakova v 1938–1941 gg.), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 70, 1–4 (Београд 2004) 269–280.

Čechoslovackije gody sestry Ioanny (Rejtlinger). In: Věstnik RSCHD 189, I (Paris 2005) 85-106.

Roháček J., Jančárková J., Kondakovův ústav – vědecké pracoviště ruské emigrace v Praze a jeho dědictví. In: Exil v Praze a Československu 1918-1938. Katalog výstavy. Praha 2005, 34–44.

Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci. In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník konference. Stř. muzeum v Roztokach u Prahy 2005, 297-304.

Russkaja naučnaja tradicija v Prage. Borba za samosochranenie. Vzaimootnošenija Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova so Slavjanskim institutom v Prage. In: Slavia 75, 2 (Praha 2006), 123–135.

Kollekcija professora Okuneva. Kak v mežvoennoj Prage sochranjali russkuju živopis. In: Rodina 4 (Moskva 2006), 93–95.

K voprosu o roždeniji „tvorčeskoj ikonopisi“ (na primere čechoslovackich rabot J. Rejtlinger). In: Věstnik RCHD 191, II (Paris 2006) 285–294.

„Teper´ že, uchodja v nebytie…“. Pis´ma A. P. Kalitinskogo sotrudnikam Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova, knjagině N. G. Jašvil´, D. A. Rasovskomu, N. P. Tollju. In: Rossica 2007 (Praha 2007), 158–198.

Nikolaj Okunev und die «Erste historische Ausstellung russischer Malerei und Plastik (18.–20.Jh.)» in Prag. In: Die russische Diaspora in Europa im 20. Jahrhundert: Religiöses und kulturelles Leben, Russian Culture in Europe 4, Frankfurt am Main 2008, 215–234.

Archimandrit Andrej (Kolomackij): opyt pravoslavnogo chramostroitelstva v Čechoslovakii. In: Architekturnoje nasledie Russkogo zarubežja. Vtoraja polovina XIX – pervaja polovina XX v.. S.-Peterburg 2008, 223-236.

K istorii vzaimootnošenij N. L. Okuněva i N. J. Marra. In: Vspomogatelnye istoričeskije distsipliny XXX, Petrohrad 2007, 495–513.

N. L. Okuněv. Archiv a galerie slovanského umění. In: Rossijskie učenyje-gumanitarii v mežvojennoj Čechoslovakii. Sborník statej. Moskva 2008, 140-147.

Dvě československá období v životě a díle malířky Julie Rejtlingerové. In: Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Prešov 2008, 81-96.


>9. 9. 2020