Mgr. Pavla Drápelová Gkantzios, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Pavla Drápelová Gkantzios, Ph.D.

E-mail: drapelova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 261

Zaměření vědecké činnosti

- byzantská archeologie a umění
- vztahy Slovanů a Byzance
- byzantská numizmatika a ekonomické dějiny

Vzdělání

2007: bakalářský titul, Filozofická fakulta UK, obor: klasická archeologie

2008: bakalářský titul, Filozofická fakulta UK, obor: východoevropská studia se specializací rusistika

2011: magisterský titul, Filozofická fakulta Národní a Kapodistriovy univerzity, Katedra archeologie a historie, specializace: byzantská archeologie

2018: doktorský titul, Filozofická fakulta Národní a Kapodistriovy univerzity, Katedra archeologie a historie, specializace: byzantská archeologie

Vědecké projekty

Od 2020: „Slované jiní než ostatní. Obraz Slovanů v raně byzantských pramenech (ca 500–700 n.l.)“

2017–2018: Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός/Athonic Digital Ark (digitalizace – byzantské předměty), Athény

2014–2015: Projekt “Money in Constantinople, the Sea of Marmara, and the Northeast Aegean” – The Ashmolean Museum, Oxford, vedoucí: J. Baker

2013–2015: Projekt DARIAH-DYAS (digitalizace – byzantská archeologie), Athény

Praxe na archeologických projektech (výběr)

2010–2011: Archeologický ústav paleoantropologie a speleologie (stáž), Athény

2008–2010: výzkum athénské Agory, American School of Classical Studies, Athény (praxe, 2 měsíce/rok)

2009: Numizmatické muzeum v Athénách (šestiměsíční stáž)


Bibliografie

Články v časopisech a sbornících

The mint of Byzantine Antioch (ca 516 – 610 AD): Some remarks on trends in provincial coinage. In: ̕Eν Σοφίᾳ μαθητεύσαντες Essays in Byzantine Material Culture and Society in Honour of Sophia Kalopissi-Verti, ed. Ch. Diamanti – A. Vassiliou, Oxford (Archaeopress) 2019, 313–324.

Eastern mints in the early Byzantine period (6th century AD). In: XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, vol. I, Roma-Messina 2017, 986–989.

Byzantine Empresses on Coins in the Early Byzantine Period (565–610): A Survey of the Problems of Interpretation and Identification. Byzantinoslavica LXXIV (2016/1–2), 75–91.

Province in contrast to City: Irregularities and peculiarities in the coinage of Antioch (518- 565). In: From Constantinople to the frontier: The City and the Cities, The Medieval Mediterranean Series. Eds. N. Matheou, L. Bondioli, Th. Kampianaki, Brill 2016, 175–190.

Византийские монеты VI и VII вв.: античные влияния и традиции в раннем Средневековье. In: Actual Problems of Theory and History of Art V – Collection of articles. St.Petersburg 2015, 230–237.

Η τσεχική γραμματεία, In: Μεσαιωνικός σλαβικός κόσμος, Αθήνα 2014/2015, 303–328.
(spolu s dr. M. Chromou)

Západní vlivy v ikonografii mincí z období dynastie Palaiologů. Parrésia VI (2012), 187–204.

Unusual bronze coins from the Protonotarios Collection (6th century-beginning of 7th century). In: Ὁλοκότινον. Sudies in Byzantine Numismatics and Sigillography in Memory of Petros Protonotarios, ed. E.Papaeuthymiou, Athens 2013, 53–60.

Křest kněžny Olgy z hlediska byzantských misií. In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: Portrét, Červený Kostelec 2009, 13–59.

Popularizační články

Byzantské Athény II. Dějiny a současnost 7/2019, 40-43.
Byzantské Athény I. Dějiny a současnost 5/2019, 40–42.

Stopy české archeologie v Americe. Penn Museum a příběh čechoamerického archeologa. Dějiny a současnost 10/2014, 36–39.

Mystras. Perla středověku na Peloponésu. Dějiny a současnost 6/2014, 30–33.

Osudy domu Heinricha Schliemanna. Příběh jednoho paláce v centru Athén. Dějiny a současnost 6/2013, 37–40.

Jeskyně Theopetra. Významné svědectví o evropském pravěku. Dějiny a současnost 3/2012, 20–22.

Ekonomická krize v Řecku a historikové. Dějiny a současnost 12/2012, 16–19.

Athénská Agora. Archeologický výzkum v kolébce evropské kultury. Dějiny a současnost 6/2011, 14–17.


>9. 9. 2020