Mgr. Martina Chromá, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Martina Chromá, Ph.D.

E-mail: chroma(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 259

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

staroslověnská lexikografie

Současné projekty

Slovník nejstarších staroslověnských památek (příprava k vydání)

Redakční činnost

redaktorka časopisu Slavia

Stručný vědecký životopis

2010–2016: Filozofická fakulta UK, doktorské studium, obor Slovanská filologie (dizertační práce: Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské tradici)

2004–2010: Filozofická fakulta UK, magisterské studium, obory rusistika – slavistika všeobecná a srovnávací (diplomová práce: České překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu)

od r. 2009: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie


Bibliografie

Monografie

Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition. Prague 2019.

Edice

V. Konzal, Staroslověnská modlitba proti ďáblu – nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví. Uspořádali a doplnili František Čajka a Martina Chromá. Praha, 2015.

Slovníky a veřejné databáze

ČAJKA, František, CHROMÁ, Martina, KNOLL, Vladislav, KOLMAČKA, Tobiáš, KOLMAČKOVÁ, Tereza, KUBĚNOVÁ, Jana, MORÁVEK, Jan, PILÁT, Štefan, SPURNÁ, Kateřina. Elektronický slovník jazyka staroslověnského [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/20

DYNDA, Jiří, CHROMÁ, Martina, PILÁT, Štefan. Slovník nejstarších staroslověnských památek [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/23

HAUPTOVÁ, Zoe, ed., KONZAL, Václav, ed., ČAJKA, František, PILÁT, Štefan, CHROMÁ, Martina, KUBĚNOVÁ, Jana. Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) 5. Addenda et corrigenda. Praha: Euroslavica, 2010-2014. ISBN ISBN 978- 80-86420-23-3.

BLÁHOVÁ, Emilie, ČERMÁK, Václav, CHROMÁ, Martina, PILÁT, Štefan, RIBAROVA, Zdenka, SPURNÁ, Kateřina, VAŘEKOVÁ, Jarmila. Řecko-staroslověnský index = Index verborum graeco-palaeoslovenicus. 1., Prolegomena. Tabellae synopticae monumentorum slavicorum. A - G. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i, 2014. ISBN 978-80- 86420-33-2.

Články v časopisech a sbornících

První staroslověnská legenda o sv. Václavu v rekonstrukcích Miloše Weingarta a Josefa Vašici. Usta ad Albim Bohemica. Roč. 10, 2–3 (2010), s. 102–106.

Občerstvení v První staroslověnské legendě o sv. Václavu. Usta ad Albim Bohemica. Roč. 12, č. 1 (2012), s. 54–59.

K lexému отрокъ v českocírkevněslovanských památkách. Usta ad Albim Bohemica. Roč. 13, č. 1 (2013), s. 7–15.

Ватрослав Ягич и Первое славянское житие Вячеслава Чешского. In: Вопросы русской исторической грамматики и славяноведения: к 175-летию со дня рождения Ватрослава Ягича (1838-1923). Петрозаводск 2013, s. 25–27.

Преславизмы в апокрифических Вопросах апостола Варфоломея. Studia Ceranea 4 (2014), s. 27–34.

Interjections of Lamentation in Old Church Slavonic. In: Etymological research into Old Church Slavonic. Praha 2015, s. 107–112.

Η τσεχική γραμματεία (9ος-15ος αιώνες). In: Μεσαιωνικός σλαβικός κόσμος (ed. Πάνος Σοφούλης – Αγγελική Παπαγεωργίου). Αθήνα 2015, s. 301–328 (spolu s P. Gkantzios-Drápelovou)

Biblické citáty v apokryfních Otázkách Bartolomějových. Slavia 85/3–4 (2016), s. 287–302.

The Dictionary of Earliest Old Church Slavonic Relics and its forthcoming revised and supplemented edition. In: Moderní slovanská lexikografie. Praha 2017, s. 49–60.

Slavonic Translation of the Apocryphal Questions of Bartholomew. Scrinium. Journal of Patrology and Critical Hagiography 14/1 (2018), s. 197–205.

Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu. In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha 2018, s. 97–104.


21. 4. 2022