Mgr. Martina Čechová, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Martina Čechová, Ph.D.

E-mail: cechova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 276

Zaměření vědecké činnosti

byzantologie

Stručný vědecký životopis

2002–2008: Filosofická fakulta UK, magisterské studium, obor klasická archeologie

2008–2014: Filosofická fakulta UK, doktorské studium, obor klasická archeologie (téma disertační práce: The Importance of the Northern Black Sea for the Byzantine Empire in the 6th–10th century. Economic and Military Importance of Cherson.)

od r. 2012: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od r. 2015: výkonná redaktorka časopisu Byzantinoslavica

Zahraniční praxe

2011: Dumbarton Oaks - One month pre-doctoral research scholarship

2011–2012: Johannes Gutenberg-Universität Mainz – stipendium od Deutscher Akademischer Austausch Dienst, program Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler (desetiměsíční pobyt)

30. 6.–5. 7. 2014 stipendium na Central European University v Budapešti na kurs Luminosus Limes: Geographical, Ethnic, Social and Cultural Frontiers in Late Antiquity


Bibliografie

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích

Fish Industry in the Northern Pontic Area (Cherson) – Question of Continuity and Prosperity in the Early Byzantine Period. In: Morozova, Y., Oniz, H. (eds.), SOMA 2010. Proceedings of the 14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Taras Shevchenko National Univeristy of Kiev, Kiev, Ukraine, 23–25 April 2010. British Archaeological Reports International Series 2555, 2013, s. 65–70.

Food supply from Tauric Chersonesos. Products and Transportation. In: Skyllis – Zeitschrift für Unterwasserarchäologie. 13. Jahrgang, Heft 1, 2013, s. 73–80.

Sea connecting, sea dividing. Sea life-giving, sea lethal. Role of sea in life of the people of Crimean Cherson in late Antiquity/the early Byzantine period. Skyllis – Zeitschrift für Unterwasserarchäologie. 13. Jahrgang, Heft 2, 2013, 233–239.

Local- and Long-Distance Trade of Crimean Cherson in the Period of the 7th and 8th Century Crisis – the State of Research (2000-2012). Byzantinoslavica LXXI, 2013, s. 352–359.

Fish products and their trade in Tauric Chersonesos/Byzantine Cherson: the development of a traditional craft from Antiquity to the Middle Ages. V. Leitch, E. Botte (eds.), Fish and Ships. Production et commerce des salsamenta durant l´Antiquité, Bibliotheque d´Archéologie Méditerranéenne et Africaine – 17, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence, 2014, s. 229–236.


>9. 9. 2020