PhDr. David Blažek, Ph.D. — odborný profil


PhDr. David Blažek, Ph.D.

Email: blazek(at)slu.cas.cz

Telefon: + 420 224 800 270

Zaměření vědecké činnosti

lingvistika se zaměřením na slovinský jazyk

Současné projekty

Slovinsko-český slovník

Redakční činnost

redaktor časopisu Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien

Stručný vědecký životopis

1993–1999: magisterské studium oborů germanistika – slovenistika na FF UK

1999–2005: postgraduální studium na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK

1999–2008: externí pedagogická činnost na ÚSVS FF UK

od roku 2002: Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Bibliografie

České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991–2000. Ed. Hladký L. a kolektiv [D. Blažek členem autorského kolektivu], Masarykova univerzita, Brno 2003, 402 s.

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích

Slovinská jazykověda 2000–2005. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI., Matice moravská, Brno 2006, s. 1137–1141.

Slovinsko – jazyk v politice, politika v jazyce. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých, Veda, Bratislava 2006, s. 234–238.

Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny [spolu s Miladou K. Nedvědovou]. In: Edvard Kocbek (1904-1981), Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2007, s. 123–130.

Příprava nového slovinsko-českého slovníku. Jazykovědné aktuality, roč. 47, č. 3 a 4 (2010), s. 131–132.

Slovesné předpony v češtině a slovinštině – falešní přátelé? In: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010, s. 62–69.

Česko-slovinské vztahy [spolu s Ladislavem Hladkým]. In: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Historický ústav, Praha 2010, s. 21–45.

Jazyk Plečnikových dopisů Titlovi. In: Nejměnujte me nikdy-- . Dopisy Josipa Plečnika Alexandru Titlovi 1919-1947, Přátelé Prahy 3, Praha 2010, s. 7–8.

Česko-slovinská lexikografie ve 20. století. in: Vzájemným pohledem, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, s. 255–264.

Novo besedje v luči primerjave Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in slovarja Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. In: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis – 1. del, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, Ljubljana 2015, s. 127–136.

Neologismy ve slovinské terminologii výpočetní techniky. In: Moderní slovanská lexikografie, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2017, s. 229–234.

Slovinská počítačová terminologie a její odraz ve Slovinsko-českém slovníku. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, s. 113–120.

Knižní překlady (ze slovinštiny do češtiny)

Základy mezinárodního práva [TÜRK, D.: Temelji mednarodnega prava]. Eva Rozkotová, Praha 2010.

Slavné vily Slovinska [PRELOVŠEK, D. (ed).: Slavne vile na Slovenskem]. Foibos Bohemia, Praha 2013.

FILIP TERČ – Průkopník moderní apiterapie [PIVEC, G.: Filip Terč, začetnik moderne apiterapije]. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, České Budějovice 2017.

Symboly v Plečnikově architektuře [HRAUSKY, A.: Simboli v Plečnikovi arhitekturi]. Lili in Roza, Lublaň 2017.

Editorství

Niševa, Božana – Skwarska, Karolína – Blažek, David (eds.): Moderní slovanská lexikografie. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2017, 317 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 44.

Niševa, Božana – Blažek, David – Krejčířová, Iveta – Skwarska, Karolína – Šlaufová, Eva – Vašíček, Michal (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 544 s.


25. 7. 2022