Slovanský ústav AV ČR – KRONIKAZ naší činnosti v minulých letech


Z naší činnosti v roce 2021


Prezentace nových publikací

Bulharský kulturní institut v Praze a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádaly ve středu 24. listopadu 2021 prezentaci dvou nově vydaných publikací, při níž jejich autoři Jakub Mikulecký a Marcel Černý představili v Galerii Bulharského kulturního institutu v Praze 1 své knihy Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou: Neoficiální bulharská literatura 1944–1989 a Sounáležitostí a soudržností k vzájemnému pozná(vá)ní. Sondy z kulturních vztahů mezi Čechy a Bulhary do vzniku ČSR.

Pozvánka...


Křest knihy Jakuba Mikuleckého

Ve středu 10. listopadu 2021 se v Literární kavárně nakladatelství Academia uskutečnil slavnostní křest nové knihy Jakuba Mikuleckého Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou.

Pozvánka...


Den otevřených dveří

Po roční přestávce se dne 3. listopadu 2021 v rámci Týdne Akademie věd ČR uskutečnil Den otevřených dveří, při němž se zájemci mohli seznámit s aktuálními projekty a publikacemi všech tří oddělení Slovanského ústavu. Pro školní třídy byly připraveny krátké přednášky, ve kterých se děti dozvěděly, co je a jak vypadá staroslověnština, že církevní slovanština byla třetím klasickým jazykem Evropy nebo čím se od sebe vzájemně liší slovanské jazyky. Hraví návštěvníci si mohli vyzkoušet drobné hry, kvízy a písařskou dílnu.


Mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Historickým ústavem FF MU, Ústavem východoevropských studií FF UK, Filozofickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku a Sdružením moravských pracovišť AV ČR uspořádaly v budově Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., ve dnech 20.–22. 10. 2021 mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách.

Pozvánka a program...   

More information (ENG)...

Fotoalbum ze sympozia


Přednáška o báčské rusínštině

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádaly v úterý 19. 10. 2021 přednášku nazvanou Otázka genetického zaradenia báčskej rusínčiny, kterou proslovil Dr. Siniša Habijanec, pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislavě.

Pozvánka a pokyny...   


8. byzantologický den

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala 1. října 2021 v prostorách Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v pořadí již 8. byzantologický den.

Program a abstrakty...   


Přednáška o německo-západoslovanských vlivech ve slovotvorbě

Katja Brankačkec pronesla dne 9. září 2021 on-line přednášku na téma German-West Slavic Contact in Word Formation: Calques, Semantic Shifts and the Emergence of New Word Formation Types, v níž se zabývala vlivem jazykových kontaktů na slovotvorbu. Na příkladu češtiny a obou lužických srbštin ukázala, jak je možné identifikovat vliv kontaktního jazyka na tvoření nových slov v diachronním pohledu a jak při tom pomáhá i konfrontace vývoje velmi podobných a přece rozdílných jazyků, jako jsou čeština a horní a dolní lužická srbština.
Přednášku uspořádalo japonské Slovansko-eurasijské výzkumné centrum Univerzity v Hokkaido.

Poster...


7. byzantologický den

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádala v pátek 28. května 2021 od 14°° hod. on-line
7. den byzantských studií.

Program...   (verze 18. 5. 2021)

Abstrakty...   (verze 25. 5. 2021)


O příbězích ze Zakarpatí a jazyce Nikoly Šuhaje a Andyho Warhola

Michal Vašíček se podílel na přípravě podcastu O příbězích ze Zakarpatí a jazyce Nikoly Šuhaje a Andyho Warhola, který je dostupný v rubrice Věda na dosah na webových stránkách AV. Zájemci v něm uslyší, jaký je rozdíl mezi Rusínem a Rusňákem, která místa v Zakarpatí stojí za vidění a proč zástupy Čechů léta jezdily ke špatnému hrobu Nikoly Šuhaje loupežníka. Dozvědí se také, nakolik rusínštinu ovládal slavný americký umělec Andy Warhol, a uslyší, jak vlastně rusínština zní.


Záštita nad mezinárodním projektem

Jako už tradičně, i v roce 2021 převzal Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning, tentokrát na téma 8. slovanský sborník čtenářských dílen, který podporuje zájem o literaturu, rozvíjí autorské psaní a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země.

.

Záštita SLÚ...Z naší činnosti v roce 2020


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal i v roce 2020 záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 7. slovanský sborník pro nejmenší, který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou gramotnost a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země.

Záštita SLÚ...


Slovník roku 2020

První dva díly (A–O) Velkého česko-ruského slovníku dostupné veřejnosti z webových stránek SLÚ AV ČR zaujaly odbornou porotu, složenou ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, natolik, že jim v 27. ročníku soutěže JTP Slovník roku 2020 udělila čestné uznání.

Všechny tituly přihlášené do hodnoceného ročníku jsou uvedeny na webových stránkách JTP na této adrese.


Představení knihy Anarchie a evidence: Esej o psaní a vidění

Miroslav Olšovský představil ve čtvrtek 27. 2. 2020 na stanici Český rozhlas Plus v pořadu Témata podle Libora Dvořáka svou novou knihu Anarchie a evidence: Esej o psaní a vidění.

Jeho vystoupení můžete sledovat od 40. minuty 10. sekundy na této adrese.

Přednáška Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinaidy Tulub

V pondělí 10. února 2020 se v prostorách Akademického konferenčního centra uskutečnila zajímavá přednáška doc. Dr. Larisy Cybenko z Vídeňské univerzity na téma Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinaidy Tulub: Krym jako mnohovrstevnatý literární topos.

Pozvánka…   

Fotoalbum z přednášky


Vzpomínky Vladimíra Vavřínka

Od 13. do 17. ledna 2020 vysílal Český rozhlas, stanice Vltava, vzpomínky dr. Vladimíra Vavřínka v rámci cyklu Osudy. Program je dostupný v audioarchivu pod značkou cyklu Osudy a jde jej sdílet i přes FB.

Osudy
Vladimír Vavřínek (1/5). Rozhlasové vzpomínání historika se specializací na byzantsko-slovanské vztahy. Připravila Eva Ocisková. Technická spolupráce Jan Brauner. (2020)Z naší činnosti v roce 2019


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 6. slovanský sborník dramatický, který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou gramotnost a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země...


Přednáška Topos Krymu v ruské literatuře

Ve středu 4. prosince 2019 přednesla vědecká pracovnice Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., přednášku na téma Topos Krymu v ruské literatuře: mezi pevninou a mořem – Krym jako místo traumatické paměti u Osipa Mandelštama.

Přednáška se uskutečnila v rámci Strategie AV21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací na Filozofické fakultě UK.

Pozvánka…


Přednášky na téma Ruská emigrace v ČSR

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádala 2. prosince 2019 v Akademickém konferenčním centru sérii přednášek na téma Ruská emigrace v meziválečném Československu

Pozvánka a program…

Fotoalbum z přednášek


Diskusní odpoledne na téma Slovanství, nebo slovanská vzájemnost?

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala v Akademickém konferenčním centru 25. listopadu 2019 slavistické diskusní odpoledne na téma Slovanství, nebo slovanská vzájemnost?

Pozvánka…

Fotoalbum


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften…“ – v Praze

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s pobočkou Collegia Carolina a Německého historického institutu ve Varšavě uspořádal 20. listopadu 2019 slavnostní prezentaci knihy „Kontaminierte Landschaften“ – Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus s následnou diskusí na téma „kontaminované krajiny“, které se zúčastnili Alexander Kratochvil, Václav Maidl, Sławomir Piontek a Helena Ulbrechtová a kterou moderovala Annika Wienert.

Pozvánka a program...

Fotoalbum z prezentace monografie v Praze


Den otevřených dveří

V rámci 19. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR „otevřel dveře“ všem zájemcům o slovanské jazyky a literatury 13. listopadu 2019 i Slovanský ústav AV ČR.

Pozvánka…

Kontakty a témata…


Přednáška Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy

V rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR uspořádal Slovanský ústav AV ČR za podpory Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny přednášku Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy, při níž se Dr. Mirosław Jankowiak a Mgr. Michal Vašíček, Ph.D., podělili o své zážitky z terénních výzkumů běloruských a jihokarpatských nářečí: Dr. Jankowiak při té příležitosti představil svou právě vydanou publikaci Současná běloruská nářečí v Lotyšsku.

Pozvánka...


6. byzantologický den

1. listopadu 2019 se uskutečnil v pořadí již 6. den byzantských studií, který uspořádala byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia.

Pozvánka a program...


Ocenění pro Mirosława Jankowiaka

31. října–1. listopadu 2019 se v Minsku konala konference Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы, organizovaná Jazykovědným ústavem Běloruské akademie věd u příležitosti oslav 90 let existence tohoto ústavu. Během prvního dne konference byla mj. přečtena zdravice ředitele Slovanského ústavu AV ČR Mgr. Václava Čermáka, Ph.D. Šesti zahraničním vědcům, kteří se zasloužili o rozvoj bělorusistiky a o šíření běloruské kultury, udělila Běloruská akademie věd vyznamenání. Mezi laureáty byl také náš kolega dr. Mirosław Jankowiak, který byl vyznamenán medailí k 90. výročí založení Běloruské akademie věd, nejvyšším oceněním pro zahraniční vědce.

Fotoalbum z předání ocenění


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus… – ve Vídni

V pondělí 28. října 2019 proběhla na půdě Vídeňské diplomatické akademie za přítomnosti autorů, editorů a předních literárních vědců z Vídně, Prahy, Poznaně a Grazu slavnostní prezentace kolektivní monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten s následnou odbornou diskusí k tématu „kontaminované krajiny“.

Pozvánka a program…

Prezentace podrobněji…

Fotoalbum z prezentace monografie ve Vídni


Přednáška K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině

V úterý 10. září 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška doc. Dmitrije Poljakova z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě na téma K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině.

Pozvánka...


Slovanský ústav na Veletrhu vědy

Na Veletrhu vědy, který se uskutečnil 6.–8. června 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, prezentoval Slovanský ústav své vědecké projekty i produkci knih a časopisů, ale především pro návštěvníky připravil zvukové ukázky z Harryho Pottera v různých slovanských jazycích, písařskou dílnu, v níž si bylo možné vyzkoušet, jak se psalo hlaholicí či cyrilicí, a pokusit se sestavit věty ve staroslověnštině, nebo mohli návštěvníci řešit zábavné jazykové i literární kvízy ze slovanských jazyků.


5. byzantologický den

Byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala 31. května 2019 v Akademickém konferenčním centru 5. den byzantských studií.

Program...


Beseda Současná bulharská literatura

Ve středu 22. května 2019 se v zasedacím sále Národní knihovny ČR uskutečnila beseda s ředitelem Národního knižního centra v Sofii Svetlozarem Želevem o současné bulharské literatuře.Slovník roku

Autoři Rusko-české elektronické slovníkové databáze převzali v pátek 10. května 2019 v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti prestižní ocenění v soutěži Slovník roku, kterou každoročně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Ocenění...

Ocenění

Fotoalbum z předání ocenění


Mezinárodní konference Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., uspořádal mezinárodní konferenci Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy.
Konference, nad kterou převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., se uskutečnila 11.–12. dubna 2019 v Akademickém konferenčním centru v Praze a účastnilo se jí 12 přednášejících z Polska, 6 z České republiky, 4 ze Slovenska, 2 Lužičtí Srbové, po jednom účastníkovi z Maďarska, Ukrajiny a z Chorvatska, po 4 z Litvy a Lotyšska, 2 z Ruska a 2 z Běloruska.

Program...   (aktualizováno)


Přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья

Ve středu 10. dubna 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья, kterou přednesla Dr. Anna Stafecka z Lotyšské univerzity v Rize.

Pozvánka...


Přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени

V úterý 19. března 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени, kterou přednesl Prof. Dr. habil. Achim Rabus z Univerzity ve Freiburgu.

Pozvánka...


Mezinárodní konference Nahé jsou všechny národy bez knih

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., a Biblickou komisí při Mezinárodním komitétu slavistů uspořádal u příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínky na nedožité 90. narozeniny doc. Zoe Hauptové v Akademickém konferenčním centru v Praze ve dnech 28. února –1. března 2019 mezinárodní paleoslovenistickou konferenci Nahé jsou všechny národy bez knih.

Konferenci zahájili ředitel Slovanského ústavu AV ČR dr. Václav Čermák, velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. paní Ljiljana Pancirov, předseda Biblické komise prof. Marcello Garzaniti a za organizační tým dr. Štefan Pilát, vedoucí oddělení paleoslovenistiky a byzantologie.

Program...

Fotoalbum z konference
Z naší činnosti v roce 2018


Den otevřených dveří

V rámci 18. ročníku festivalu Týden vědy a techniky Slovanský ústav AV ČR uspořádal 7. listopadu 2018 Den otevřených dveří, při němž se návštěvníci seznámili s aktuálním výzkumem staroslověnských a církevněslovanských památek i byzantsko-slovanských vztahů či ukrajinských dialektů, s novými způsoby zpracování překladových slovníků slovanských jazyků (např. rusko-českého či slovinsko-českého), s výzkumem evropských a slovanských literatur i s výzkumem činnosti ruské emigrace v meziválečném Československu.
Knihovna nabídla zájemcům k nahlédnutí i k zakoupení publikace a časopisy vydané Slovanským ústavem.

Pozvánka a program...

Týden vědy a techniky

Přednáška Mladá československá republika a ruská emigrace

PhDr. Dana Hašková přednesla v rámci 18. ročníku festivalu Týden vědy a techniky v úterý 6. listopadu 2018 v budově AV ČR na Národní třídě přednášku na téma Mladá československá republika a ruská emigrace.

Po revoluci v roce 1917 utíkaly z Ruska na Západ tisíce lidí. Mezi zeměmi, které těmto emigrantům pomáhaly, zaujímala Československá republika zvláštní místo. V červenci 1921 bylo vládou schváleno nařízení o tzv. Ruské pomocné akci pod osobní záštitou prezidenta Masaryka. Emigranti mohli přijet do ČSR dokončit studia, pokračovat ve vědeckých a pedagogických pracích, pomoci zde zakládat ruská a ukrajinská školní zařízení a rovněž pracovat v zemědělství. Do Československa se stěhovali především vědci, ekonomové, inženýři, agronomové, spisovatelé, umělci a mládež, která zde získávala vzdělání. Praha se tak stala jakýmsi vědeckým centrem ruských emigrantů, mnozí z nich zanechali významnou stopu v dějinách československé vědy, kultury, průmyslu i sportu.

Týden vědy a techniky

Přednáška If it were not for the Tito-Stalin Split… Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language

V pondělí 5. listopadu 2018 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška If it were not for the Tito-Stalin Split… Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by an unpublished manuscript), kterou proslovil prof. Motoki Nomachi z Univerzity Hokkaido.

Pozvánka...


Mezinárodní vědecká konference Europa – Mitteleuropa – Österreich– Slowenien. Peripherien und Minoritäten bei Karl-Markus Gauß

Slovanský ústav uspořádal ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity v Lublani a s Univerzitou v Göteborgu mezinárodní vědeckou konferenci Evropa – Srednja Evropa – Avstrija – Slovenija. Obrobja in manjšine v literaturi: Karl-Markus Gauss věnovanou současnému rakouskému esejistovi a publicistovi Karlu-Markusovi Gaussovi, který se zabývá především problematikou střední a jižní Evropy a národnostními menšinami žijícími na tomto území. Konference spolu s autorským čtením Karla-Markuse Gausse proběhla 25. října 2018 v Lublani.

Program...

Plakát konference

4. byzantologický den

V pátek 12. října 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici (č. 4a, Praha 1) uskutečnil v pořadí již 4. byzantologický den.

Program...

Digenis Akritas Athens

Rozhlasový pořad

5. července 2018 v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje odvysílal rozhlas Leonardo na stanici Vltava pořad „Nahé jsou všechny národy bez knih...“ aneb O nejstarších památkách staroslověnského písemnictví velkomoravského, který s našimi paleoslovenisty Václavem Čermákem a Františkem Čajkou připravila Eva Ocisková.

Audioarchiv...


Konference Krym – historické, kulturní a literární reflexe

Ve dnech 25.–26. června 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze konala mezinárodní vědecká konference Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen, které se kromě 12 českých odborníků zúčastnili vědci z  Rakouska (3), Německa (5), Švýcarska (2), Izraele (2), Ruska (1) a Ukrajiny (2). Jednotlivé příspěvky se věnovaly různým aspektům studia fenoménu Krym, a to od dob antických přes Krymský chanát a první anexi Krymu Ruskem až do současnosti. Snahou projektu je poprvé systematicky popsat literární topos Krymu, tedy jak je tento prostor zobrazován v krásné literatuře. Kromě ruského literárního pohledu na Krym (který je v současnosti zpracován pouze parciálně), byl zohledněn i pohled ukrajinské literatury na krymský prostor (a skrze ni rovněž pohled literatury krymsko-tatarské). Důraz byl kladen na Krym jako multikulturní a multietnický prostor stejně jako na představu o tomto místě jako „pozemském ráji“. Z aktuálních témat stojí za zmínku analýzy současné ukrajinské popové kultury a prostoru internetu, v němž probíhá tzv. mediální válka o Krym.

Konference se uskutečnila v rámci Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.

Program...

Fotoalbum z konference

 

Návštěva předsedkyně AV ČR

Ve čtvrtek 31. května 2018 navštívila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová v doprovodu několika členů Akademické rady Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., aby se seznámila s aktuálně řešenými vědeckými projekty i s výhledy do budoucnosti.

Více informací na webu AV ČR


Konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

Ve dnech 30. května –1. června 2018 proběhla v Akademickém konferenčním centru v Praze již třetí mezinárodní konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Setkání 47 vědců z 9 zemí uspořádaly Slovanský ústav AV ČR, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Cílem konference bylo ukázat vývoj valenčních přístupů a představit současné výzkumy syntaktických a sémantických vlastností sloves, nově i podstatných a přídavných jmen.

Program...

Fotoalbum z konference


3. byzantologický den

V pátek 25. května 2018 se ve Slovanském ústavu uskutečnil v  pořadí již 3. byzantologický den.

Program...

Byzantine Pair of earrings

Workshop Staroslověnština v digitálním věku

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze uskutečnil workshop Staroslověnština v digitálním věku, na němž byly prezentovány dosavadní výsledky digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu „GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny“ a byly porovnány způsoby jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Více na projektovém webu...


Diskusní večer na téma Hranice a identita

Ve středu 21. března 2018 se v prostorách Diplomatické Akademie ve Vídni uskutečnila debata na téma Hranice a identita: Večer ve znamení Evropy, které se zúčastnil dr. Alexander Höllwerth.


Přednáška Rusínsky jazyk 1992–2015

10. dubna 2018 přednesla doc. PhDr. Anna Plišková, PhD, z Ústavu rusínského jazyka a kultury Prešovské univerzity přednášku Rusínsky jazyk 1992–2015: Dosiahnuté výsledky a nové úlohy.

Pozvánka...  


Konference Proměny české slavistiky po roce 1989

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., ve dnech 5.–7. února 2018 konferenci na téma Proměny české slavistiky po roce 1989.
Cílem setkání bylo zmapovat tematické směřování slavistických oborů na různých slavistických pracovištích po roce 1989, představit transformaci slavistických oborů v České republice, ukázat metody i nová témata výzkumu a nastínit další vývoj.
Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, mezi čestné hosty patřili velvyslanec Slovinské republiky v ČR J.E. mag. Leon Marc, předseda Mezinárodního komitétu slavistů prof. Dr. Boško Suvajdžić z Bělehradu, prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., člen Mezinárodního komitétu slavistů z Bratislavy a doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Zdravice k výročí SLÚ AV ČR...

Program...Z naší činnosti v letech 2005–201714. 12. 2022