Slovanský ústav AV ČR – Slavia
další informaceSlavia – bližší údaje


Slavia, časopis pro slovanskou filologii

ISSN 0037-6736
Evidenční číslo MK ČR E 887

vydává Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
vychází 4x ročně

mezinárodní redakční kruh
Magdalena Danielewiczowa (Warszawa), Leszek Engelking (Łódź), Stanisław Gajda (Opole), Hana Gladkova (Praha), Tomáš Glanc (Zürich), Dobromir Grigorov (Sofia), Tereza Chlaňová (Praha), Renate Lachmann (Konstanz), L’ubor Matejko (Bratislava), Alexandr M. Moldovan (Moskva), Boris Norman (Minsk), Aleksandra Pająk (Opole), Johannes M. Reinhart (Wien), Dubravka Sesar (Zagreb), Marijan Šabić (Slavonski Brod)

výkonná redakce
Václav Čermák, Marcel Černý, Martina Chromá, Miroslav Olšovský,
Karolína Skwarska, Eva Šlaufová

Slavia, časopis pro slovanskou filologii
je nejstarším mezinárodním vědeckým časopisem specializovaným na slovanskou filologii v České republice. Byl založen r. 1921 a s výjimkou 2. světové války vychází bez přerušení. Tematicky se časopis zaměřuje na srovnávací studium slovanských jazyků a literatur ze synchronního i diachronního hlediska a dějin slavistického bádání. Umožňuje také tematické přesahy do neslovanských jazyků a literatur (např. balkanistika, baltistika, germanistika apod.), částečně si všímá také problematiky kulturně-historické, etnologické a folkloristické. Jako v každém vědeckém časopise jsou jednotlivé teoretické a materiálové studie opatřeny abstrakty a klíčovými slovy v angličtině. Jednotlivé příspěvky jsou uveřejňovány ve všech slovanských jazycích, angličtině, němčině, případně ve francouzštině či italštině. Všechny publikované příspěvky procházejí redakčním řízením a anonymním oponentským řízením.
V pravidelné rubrice jsou publikovány recenze na české i zahraniční knižní publikace.Slavia – oznámení redakce


Vyšla Slavia 91, 2022, sešit 4.


GDPR

V souladu s nově platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme autory, že zasláním příspěvku do časopisu Slavia vyjadřují souhlas s uveřejněním svých osobních údajů (jméno, adresa instituce, příp. domácí, e-mail) na stránkách časopisu v případě, že text bude publikován.


Slavia v Novém encyklopedickém slovníku češtiny

O historii a významu časopisu podrobně pojednává heslo Slavia v Novém encyklopedickém slovníku češtiny.
Slavia – distribuce a prodej


Slavia
časopis pro slovanskou filologii

ISSN 0037-6736
Evidenční číslo MK ČR E 887

vydává Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
v nakladatelství Raport, s. r. o., Rakovník
vychází 4x ročně
e-mail: slavia@slu.cas.cz


Předplatné, povinné výtisky i individuální prodej v ČR

zajišťuje
nakladatelství Raport, s. r. o., Rakovník
Ottova 418, 269 01 Rakovník
e-mail: raport@raport.cz

Individuální prodej též

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
e-mail: slu@slu.cas.cz
SLÚ AV ČR, v. v. i., nabízí vědeckým pracovníkům a institucím v ČR
výrazné slevy, informace podává Knihovna SLÚ AV ČR, v. v. i.

Distribuce a prodej v zahraničí

Předplatné a prodej v zahraničí pro jednotlivce i instituce zprostředkovává
SLOVART-G.T.G., s. r. o., Krupinská 4, P.O. Box 152, Bratislava 5, SK-852 99
e-mail: info@slovart-gtg.sk
www.slovart-gtg.sk

Zahraniční knihovny a vědecké instituce si mohou objednat předplatné časopisu Slavia
u firmy Harrassowitz.
Potřebné formuláře a kontaktní adresy naleznete na webových stránkách: www.harrassowitz.deSlavia – obsah
22. 1. 2023