Slovanský ústav AV ČR – Germanoslavica
další informace


Germanoslavica – obsahy
Germanoslavica – bližší údaje


Germanoslavica
Časopis pro germánsko-slovanské studie

Založen 1931, obnoven 1994

ISSN 1210-9029

vydává Slovanský ústav AV ČR
e-mail: germanoslavica@slu.cas.cz

Hlavní redaktor: Siegfried Ulbrecht

Redakční rada:
Václav Bok (České Budějovice), Vlastimil Brom (Brno), Peter Drews (Freiburg i. Br.), Matthias Freise (Göttingen), Boris Groys (New York), Eva Hausbacher (Salzburg), Monika Schmitz-Emans (Bochum), Silvie Stanovská (Brno), Ludger Udolph (Dresden), Dirk Uffelmann (Gießen), Isabel Wünsche (Bremen)

Výkonná redakce:
Helena Ulbrechtová
David Blažek


Germanoslavica
je mezinárodně uznávaný vědecký časopis, který byl založen v roce 1931. Později bylo však jeho vydávání přerušeno z politických důvodů a znovu obnoveno v roce 1994 péčí prof. Antonína Měšťana, tehdejšího ředitele Slovanského ústavu.

Na svých stránkách časopis prezentuje výsledky srovnávacího studia v oblasti slovansko-germánských vztahů obecně, nejčastěji jsou zastoupeny vztahy česko-německé. Studie reflektují oblast literárně historickou, literárně teoretickou i lingvistickou, přijímány mohou být i příspěvky zaměřující se na kulturologii, historii a etnografii.

Jednotlivé oddíly obsahují teoretické i materiálové stati, recenze, zprávy a nekrology v němčině a částečně v angličtině. Časopis je důležitým pramenem ke studiu vztahů slovanských a neslovanských zemí pojatých na široké vědecké bázi.
Germanoslavica – distribuce a prodej


Předplatné, povinné výtisky a prodej
nakladatelství Raport, s. r. o., Rakovník
Ottova 418, 269 01 Rakovník
e-mail: raport@raport.cz
a
individuální prodej též
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
e-mail: slu@slu.cas.cz
SLÚ AV ČR, v. v. i., nabízí vědeckým pracovníkům a institucím v ČR
až 80% slevu, informace podává Knihovna SLÚ AV ČR, v. v. i.Germanoslavica – recenze tématických čísel


Schlesien als Schnittpunkt verschiedener Kulturen. Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica 18 (2007), 1–2:

 • Hans-Jakob Tebarth. In: ABDOS-Mitteilungen 28 (2008), 1, S. 2425.
 • Tobias Weger. In: Silesia Nova 2008, 3, S. 131133.
 • Confinium. Materiały do historii Górnego Śląska. Beiträge zur oberschlesischen Geschichten 2008, 3, S. 323324.
 • Markus Krzoska. In: Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte 7 (2009), S. 320321.
 • Martin Pelc. In. Bohemia 49 (2009), 2, S. 577578.
 • Hans-Jürgen Bömelburg. In: Wissenschaftlicher Literaturanzeiger (WLA) 50 (2011), 1 (26.02.2011)

Josef Mühlberger (1903–1985). Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica 20 (2009), 1:

 • Ilse Tielsch. Sudetendeutscher Pressedienst (SdP), 3. März 2010.
 • Hannah Synycia. In: Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien 16 (2010), 2, S. 4.
 • Heinrich Pleticha. In: Sudetenland 52 (2010), 3, S. 376377.
 • Barbara Miller. In: Schwäbische Zeitung, Samstag, 27. 11. 2010 (Kultur).
 • Justus H. Ulbricht. In: brücken NF 18 (2010), 1-2, S. 450-451.

Toto číslo získalo cenu Josefa Mühlbergera na rok 2011. /Diese Nummer wurde mit dem Josef-Mühoberger-Preis 2011 ausgezeichnet.

Kulturen und Literaturen zwischen Ost und West. Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica 21 (2010), 1-2:

 • Ulrike Mascher. In: Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien 17 (2011), 14, S. 5.

Peter Härtling. Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica 22 (2012), 2:

 • Gertrud Schädler. In: Heidenheimer Zeitung (HZ), Freitag, 4. Januar 2013, S. 24.
 • Sudetendeutscher Pressedienst (SdP), 22. November 2012, website...
 • Marliese Zeiner. In: Sudetenland 56 (2013), 3, S. 278-279.
 • Elke Mehnert. In: Wissenschaftlicher Literaturanzeiger (WLA), 08.03.2014, website...
 • Helena Vendová. In: bbkult.net, 15. 4. 2013 (Rubrik Kulturadressen / Kulturpartner / Medien: G) – Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) website...
 • Carmen Vidal. In: Revista de Filología Alemana (Madrid) 21 (2013), S. 242-244.
 • (uma). In: Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien 19 (2013), 1 (Prag, den 15. Januar 2013), S. 4 und website...
 • Michaela Peroutková. In: brücken N.F. 21 (2013), 1-2, S. 253-256.
 • Hana Pfalzova. In: Bibliothek und Medien 33 (2013), 2, S. 32-33
 • Monika Hernik-Młodzianowska. In: Orbis Linguarum (Wrocław) 41 (2014), S. 415-416.
 • Andreas Warausch. In: Nürtinger Zeitung (ntz) 184 (2014), 234, S. 31.
 • Jarmila Jehličková. In: Aussiger Beiträge 8 (2014), S. 217-219.
 • Burckhard Dücker. In: Zeitschrift für Germanistik (ZfGerm), Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 223-225.

Deutschmährische Literatur. Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica 24 (2013), 2:

 • Irena Šebestová. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica Bd. 14 (2014), S. 77-79.
 • Alfonso Lombana Sánchez. In: Revista de Filología Alemana (Madrid) Vol 23 (2015), S. 236-238.
 • Hana Pfalzová. In: Bibliothek und Medien 35 (2015), 1-2, S. 46.
 • Eva Maria Hrdinová. In: Wissenschaftlicher Literaturanzeiger 2016, 1 (2016.03.07), website...
 • Ivan Puš. In: Časopis slezského zemského muzea, série B (ČSZM) 65 (2016), 1, S. 90-92.
 • Daria Šemberová. In: brücken N.F. 23 (2015), 1-2, S. 340-344.

Theatralität in Literatur und Kultur. Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica 25 (2014), 2:

 • Volker Strebel. In: Prager Zeitung. Die Wochenzeitung aus der Mitte Europas 24 (2015), Nr. 38, S. 13.
 • Mikola Lipisivicʼkyi. In: Ars et Scientia. Kunst und Wissenschaft – Kulturzeitschrift / Kulʼturologičnyj časopis – Mystectvo i nauka (Zhytomyr) 2015, S. 117-118.
 • Natascha Siouzouli: Theatralitäten – Zur Weite eines Begriffs. In: KULT_online Nr. 45 (2016), website...
 • Paul S. Ulrich. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, website... (14.02.2016)
 • Jan Trna. In: Studia Neophilologica (Uppsala) 88 (2016), S. 123-128.
 • Marie Frolíková. In: Kulturpolitische Korrespondenz 1367, 25.4.2016, S. 20-21.
 • Eleonora Ringler-Pascu. In: DramArt. Zeitschrift für Theaterstudien (Timişoara) 2015, 4, S. 148-150.
 • Joachim Mols. In: Wissenschaftlicher Literaturanzeiger (WLA) 2016, 1 (2016.03.08), website...
 • Elke Mehnert. In: Ars & Humanitas (Ljubljana) 2 (2016) 10, S. 193-197, website...
 • Eleonora Ringler-Pascu. In: Aussiger Beiträge 10 (2016), S. 179-181
 • Agnieszka Kodzis-Sofińska. In: Germanica Wratislaviensia 141, 2016, S. 479-482
 • Barbara Di Noi. In: Studi germanici – revista (Roma) 2016, 10, S. 416-420, website...
 • Nic Leonhard. In: brücken N.F. 24 (2016), 1-2, S. 292-302.

Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkoloniale Perspektiven auf deutsche, polnische und tschechische Literatur über den erzwungenen Bevölkerungstransfer der Jahre 1944 bis 1950.
Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien (Gastherausgeber: Dirk Uffelmann) 28 (2017), 1-2:

 • Stefan Simonek. In: Wissenschaftlicher Literaturanzeiger (WLA), 18.06.2018, http://www.wla-online.de/katalogdetail/items/3329.html
 • Klaus Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft 26 (2018), 3, website...
 • Ingeborg Fiala-Fürst. In. brücken. N.F. 26 (2018), 1, S. 115-119
 • Wolfgang Keßler. In: Bibliothek und Medien 38 (2018), 1-2, S. 45-46.
 • Sascha Feuchert: In: Germanistik: Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen Bd. 61 (2020), H. 3-4, S. 952-953.

Karl-Markus Gauß Themenband im Rahmen der Zeitschrift Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien (Gastherausgeber: Edgar Platen, Irena Samide, Helena Ulbrechtová) 31 (2020), 1-2.

 • Mineja Grašič. In: Folia linguistica et litteraria. Časopis za nauku o jeziku i književnosti (35) 2021, S. 363-366 (Nikšić, Montenegro) DOI: 10.31902/


Ocenění


Ocenění

Časopis Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien vydávaný Slovanským ústavem Akademie věd ČR získal prestižní ocenění Kulturpreis deutsche Sprache - Institutionenpreis Nadace Eberharda Schöcka za mimořádné zásluhy o kulturní přínos v oblasti německého jazyka. Porota vyzdvihla výjimečný a celoevropský přínos časopisu, který byl založen již v roce 1931.

 

„Germanoslavica jsou jedním z nejuznávanějších časopisů o německo-českých a
slovansko-germánských vztazích v jazyce, literatuře, kultuře a historii. Časopis má trvalé zásluhy na stavbě společného evropského domu,“
 uvedl při udělení ceny mluvčí poroty Helmut Glück, profesor Bamberské univerzity.

Ocenění Kulturpreis deutsche Sprache uděluje Nadace Eberharda Schöcka (Baden-Baden) od roku 2001 a slouží k zachování a tvůrčímu rozvoji německého jazyka. Porota se skládá z vysokoškolských učitelů a profesorů.

Cenu převezme jeho šéfredaktor Dr. Siegfried Ulbrecht 8. října 2022 v Baden-Badenu.Partneři


Jahrbuch brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei24. 6. 2022